Veelgestelde vragen

 • Algemene vragen
  • Hoe kom ik aan een verklaring voor school, werkgever of reisorganisatie?

   Het is gemakkelijk en het goedkoopst om deze verklaring zelf op schrift te stellen.

   Mocht de vragende partij dit niet voldoende vinden dat moet deze zelf een controlerend arts aanstellen, vragen en betalen. De huisarts is behandelaar en geen controleur van zijn eigen klanten. Wanneer de patiënt op eigen initiatief naar een onafhankelijke arts gaat zijn daar vaak kosten aan verbonden. (meestal 25.- Euro)

  • Ik kan mijn probleem niet vinden

   Dat kan. In deze rubriek staan algemene veel voorkomende problemen en vragen. Mocht uw probleem/vraag wel in deze categorie horen laat ons dat dan weten zodat we deze vragenlijst kunnen aanvullen.

   Specifieke of zeldzame problemen moeten op persoonlijke basis besproken worden.
  • Hoe erg is het als ik medicijnen vergeet in te nemen?
   Dat varieert per kwaal en hangt af hoe vaak de medicijnen vergeten worden. Er zijn heel veel goede oplossingen om dit probleem te voorkomen. Kijk voor het maken van een goede keuze op: www.anbo.nl/pdf/keuzewijzer.pdf en kijk voor een mooi produktoverzicht op: www.anbo.nl/keuzewijzer
  • Wanneer kom ik in aanmerking voor griepvaccinatie?

   Als u ouder bent dan 60 jaar. Als u één van de volgende ziektes hebt: suikerziekte, longziekte, een hartkwaal, of als u om een andere reden een verminderde afweer hebt.

  • Hoe kan het dat ik ondanks een griepvaccinatie toch griep gekregen heb?

   Dat komt omdat er in de griepvaccinatie slechts bescherming zit tegen drie influenzastammen. Vervolgens blijven er nog duizenden andere virussen over die u ziek kunnen maken en die dezelfde griepachtige verschijnselen kunnen geven.

  • Wanneer krijg ik een oproep voor het borstonderzoek / baarmoederhalsonderzoek?

   Het baarmoederhalsonderzoek start in het jaar dat u 30 wordt en gaat om de 5 jaar door tot en met u 60 jaar bent. Het borstonderzoek start in het jaar dat u 50 wordt en gaat door om het jaar tot en met u 75 jaar wordt.

  • Ik heb klachten en het (bloed)onderzoek is goed.

   Dat kan. Hoewel een gezond lichaam geen klachten hoort te hebben zijn de klachten er soms toch. Er zijn twee mogelijke oorzaken:

   1e         Een (bloed)onderzoek zegt ook niet alles.

   2e         Ongerustheid kan ook klachten geven/verergeren.

   Het is dus zaak om uit te zoeken wat de precieze oorzaak is en dat kan soms een hele toer zijn. Het omgekeerde kan ook; een ernstige kwaal hebben en geen of weinig klachten. Het gevoel is dus niet altijd een betrouwbare parameter voor ziekte en kan u soms op het verkeerde been zetten.
  • Wat is griep?
   Griep is een virusinfectie die vaak gepaard gaat met koorts, spier en gewrichtspijnen en gevoel van ziek zijn. Het virus is vaak besmettelijk. Soms zit het virus in de luchtwegen en veroorzaakt hoesten, keelpijn en verkoudheid. Soms zit het in het maagdarmstelsel en veroorzaakt braken en/of diarree (buikgriep). Meestal gaat de ziekte na een paar dagen vanzelf weer over maar soms duurt het langer. Afhankelijk van de klachten en hoe lang de klachten duren, is het verstandig om u door de huisarts te laten onderzoeken. Tegen het virus zijn geen medicijnen maar na een virusinfectie ontstaat soms een bacteriële infectie waarvoor wel medicijnen zijn. Wat altijd helpt is veel rusten, drinken en als het kan goed eten. Paracetamol geneest niet maar u voelt zich er wel “beter” op.
  • Wilsverklaring of wilsbeschikking

   Als er dingen zijn die u voor speciale situaties later wilt regelen dan is het verstandig dit met uw eventuele naasten te bespreken, op papier te zetten en met de datum te ondertekenen. Geef een kopie van deze verklaring aan uw huisarts die dit in uw medisch dossier bewaart. Bedenk dat het lastig is om bij gezondheid te bedenken wat u later te wachten kan staan en wat u er later van vindt. Mocht u ervaring hebben met specifieke situaties en hebt u wensen bespreek dit dan en leg dit vast.

  • Beroepsgeheim
   De huisarts heeft beroepsgeheim dat geldt tussen instanties zoals o.a. werkgever, touroperator, school of politie en patiënt maar ook binnen het gezin: tussen ouders onderling en tussen ouders en kind. Door (schriftelijke) toestemming van de patiënt kan toestemming gegeven worden om desgewenst medische informatie te verstrekken.
  • Wanneer kan ik om euthanasie vragen?

   Indien u meerderjarig en wilsbekwaam bent en voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt.

   De wet stelt dat er sprake moet zijn van een persisterende, vrijwillige wens, uitzichtloos en ondragelijk lijden. Als de wet niet gevolgd wordt loopt de huisarts kans op juridische vervolging. Wilsbekwaam betekent onder andere niet dement, depressief of comateus. Een persisterende wens is het beste aan te tonen door uw wil precies met eigen woorden te omschrijven, op papier te zetten, te dateren en te ondertekenen. Er zijn ook standaard verklaringen maar het is beter om uw eigen wensen met uw eigen woorden te formuleren. Wanneer u tegen euthanasie bent kunt u dat ook op papier laten vastleggen. Eigenlijk is dit overbodig want behalve het papieren verzoek moet u als het zover is er ook weer opnieuw om vragen.
  • Wat is palliatieve sedatie?
   Dat is het kunstmatig in slaap houden van een terminale patiënt. Een terminale patiënt is in dit geval een ongeneselijke zieke die lijdt, niet meer uit bed kan komen, niet meer eet, drinkt en nog maar een beperkt aantal dagen te leven heeft. In dit geval wordt pijn, benauwdheid enz. verlicht maar er is geen contact meer mogelijk. Palliatieve sedatie eindigt met een natuurlijke dood. Palliatieve sedatie is géén euthanasie.
  • Wat is het nut van PSA-controle als je bang bent om prostaatkanker te krijgen?
   Hieronder staan voor- en nadelen. Weeg voor uzelf af welke hiervan voor u van toepassing zijn. Argumenten vóór * Als de uitslag van de PSA-test goed is, kan dat geruststellend zijn. * De PSA-test kan prostaatkanker helpen opsporen, voordat ik misschien klachten krijg. * Als ik mede dankzij de PSA-test een succesvolle behandeling onderga, heb ik een grotere kans op genezing en leef ik misschien langer. * Als de behandeling in een vroeg stadium slaagt, word ik niet geconfronteerd met de gevolgen van verder gevorderde prostaatkanker, zoals uitzaaiingen. Argumenten tegen * Als mijn PSA-waarde verhoogd is en verder onderzoek geen prostaatkanker aantoont, dan ben ik voor niets 'de medische molen' ingegaan en heb ik me nodeloos ongerust gemaakt. * De PSA-test brengt kanker niet altijd aan het licht. Na een normale uitslag kan ik mij ten onrechte opgelucht, of juist toch nog bezorgd voelen. * Er is een risico dat ze door de PSA-test een langzaam groeiende tumor vinden, waarvan ik nooit last gekregen zou hebben. * Ik kan te maken krijgen met mogelijke complicaties van de onderzoeken en behandeling van prostaatkanker.

   Wilt u meer weten? Kijk op: www.kwfkankerbestrijding.nl/index.jsp?objectid=18178