Zelftests en check-ups: meten zonder weten

Heel soms komt er bij preventief onderzoek een verborgen kwaal aan het licht, maar er kleven vooral nadelen aan dergelijke testen. Zo zijn de kosten hoog, de foutmarges groot en kan een uitslag tot onnodige ongerustheid leiden.
Dit geldt zowel voor zelftests voor bijvoorbeeld cholesterol, HIV of darmkanker, maar ook voor check-ups en ‘total body scans’.
Ook de Gezondheidsraad stelt dat een groot aantal mensen ten onrechte als mogelijk ziek worden bestempeld, met onnodig nader onderzoek of overbodige, ingrijpende behandelingen als gevolg.

Lees voor meer informatie de nieuwsberichten op www.kiesbeter.nl (‘Zelftest is vaak meten zonder weten’ en ‘Inspectie pakt aanbieders medische check-ups aan’).

[Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap / kiesBeter.nl, februari 2007]


24-07-2008