Een landelijk EPD?

 

EPD nog niet klaar voor gebruik

We vinden het raar dat de minister u nu al informeert. De huisartsen en de Tweede Kamers hebben nog veel vragen over het EPD. Om het EPD in te voeren is een wet nodig. Het voorstel voor deze wet is nog niet eens goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer. Dus de minister heeft nog geen goedkeuring van het parlement voor zijn plannen. Pas na goedkeuring van het voorstel zou hij daarover met u moeten praten.

Wat vindt uw huisarts?

Misschien heeft de brief van de minister tóch vragen bij u opgeroepen. Om te beginnen: huisartsen zijn vóór een landelijk EPD. We vinden dat al uw medische gegevens snel beschikbaar moeten zijn als dat nodig is. In geval van nood bijvoorbeeld. Dan kan er snel en goed worden gereageerd.

Nu bent u gewend dat uw huisarts alleen in uw medisch dossier kan kijken. Straks kunnen ook andere zorgverleners, zoals artsen op de Eerste Hulp of een specialist in het ziekenhuis uw dossier inkijken. Op zich een goede zaak, vinden wij als huisartsen. Mits aan een aantal belangrijke voorwaarden is voldaan!

Nog niet alles is goed geregeld. Dat vindt de Tweede Kamer ook. Er zijn nog veel vragen die moeten worden beantwoord voor het EPD kan worden ingevoerd. We vinden het belangrijk dat u dat als patiënt ook weet. En dat u zich goed realiseert dat u bezwaar kunt maken. U kunt in elk geval een voorlopig bezwaar maken, tot de minister wat meer duidelijkheid heeft gegeven over de vragen die we nog hebben.

Waar is uw huisarts nog niet tevreden over?

  • Uw privacy moet nog beter worden geregeld;
  • De aansprakelijkheid van degenen die met gegevens uit uw dossier gaan werken moet beter worden geregeld;
  • Het EPD moet uitvoeriger getest worden om er dagelijks snel en zonder storingen mee te werken.

Wilt u meer weten?

In de folder van het ministerie van WVS wordt u een paar keer voor vragen naar uw huisarts verwezen. Helaas kunnen wij als huisartsen moeilijk uw vragen beantwoorden, omdat er nog zoveel vragen openstaan. Ik hoop dat u daar begrip voor hebt. Als u vragen hebt, verwijs ik u dan ook naar het ministerie van VWS. Op dit moment is de minister zelf de enige die uw vragen kan beantwoorden.

U kunt terecht op  www.infoEPD.nl.

[Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging, november 2008]


07-01-2009