LSP en EPD

Landelijk Schakel Punt en het Elektronisch Patiënt Dossier. 

Sinds juni 2013 is het voor ons mogelijk een uittreksel van uw medische gegevens desgewenst op het Landelijke Elektronische Patiëntdossier aan te sluiten dan wel uit te sluiten.
Het landelijke dossier werkt voorlopig alleen regionaal en dus zeker niet in het buitenland.
Als u naar het buitenland wil kan u het best een medicatiepaspoort en uw eigen medische dossier meenemen.
Het landelijke dossier betekent dat een andere bevoegde arts van een ziekenhuis of dokterspost in uw medische dossier kan kijken.
Het gaat dan om belangrijke medische gegevens zoals operaties, ziekten, medicatie, overgevoeligheden en uw laatste spreekuurbezoeken.
Voordat dit inzien van het dossier mogelijk is moet u ons op de een of andere manier toestemming geven.
Deze toestemming kan op vele manieren gegeven worden: mondeling, schriftelijk, telefonisch, fax, mail of via een website. Voor het aanmelden via de webste van het vzvz heeft u een DigiD nodig.
Mocht u vertrouwelijk informatie in uw medische dossier hebben staan dan kan u dat bewuste onderdeel desgewenst  tegen landelijke inzage laten afsluiten.
U kunt later zelf controleren wie, wanneer in welk dossier van u gekeken heeft.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Home?
Het VZVZ, onderdeel van de zorgverzekeraars, is verantwoordelijk voor onderhoud en beveiliging van het netwerk

Patiëntenfederatie NPCF geeft informatie over patiëntenrechten en rechten van kinderen in de zorg: www.npcf.nl.

Informatie over de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): www.rijksoverheid.nl en zoek op ‘rechten van patiënten’.

Voor informatie over Wet bescherming persoonsgegevens: www.cbpweb.nl.


05-06-2013