Openingstijden

Dagelijks van 8 tot 17 uur.
- Van 8 -9 uur: aanvraag huisbezoek.
Van 9 tot 12 uur: afspraken maken, bij voorkeur een dag van te voren.
Herhalingsmedicijnen. Etiketten mogen ook via receptenlijn, inleveren op de praktijk en via de site.
Inleveren van verse urine graag voor 10 uur met naam en telefoonnummer op het potje.
- Lunchpauze van 12.30 - 13 uur
- 's middags spreekuur volgens afspraak.

Donderdagmiddag:
vanaf 12.30 uur neemt de groepspraktijk waar voor spoedgevallen.
Noorderstraat 102-104 tel: 0598-390808